Відповідаючи на глобальні виклики пандемії коронавірусу, 19 березня 2020 року Міжнародний фонд «Відродження» оголосив постійний конкурс «Людяність і взаємодопомога». Від початку конкурсу Фонд вже підтримав понад 100 проєктів на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. З 17 квітня партнером програми є Європейський Союз.

Мета конкурсу — підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на посилення солідарності, самозарадності та взаємодопомоги в українському суспільстві під час пандемії COVID-19.

Категорії

Допомога закладам охорони здоров’я та медичним працівникам

Мета: підтримка закладів охорони здоров’я та медпрацівників, що безпосередньо протидіють пандемії коронавірусу.

Пріоритети:

 • психологічна підтримка медпрацівникам;
 • заходи з допомоги закладам охорони здоров’я: транспортування медпрацівників, харчування, придбання базових санітарно-гігієнічних наборів тощо;
 • навчальні онлайн- та офлайн-заходи для медперсоналу стосовно діагностики, лікування та реабілітації хворих на COVID-19;
 • проєкти розвитку самоорганізації медперсоналу, взаємопідтримки, захисту прав та інтересів;
 • закупівля засобів індивідуального захисту, антисептичних розчинів, витратних матеріалів тощо;
 • проєкти виготовлення та безкоштового розповсюдження ЗІЗ та інших витратних матеріалів;
 • забезпечення волонтерської допомоги для закладів охорони здоров’я та їхніх працівників.

Критерії оцінки та відбору проєктів: 

 • відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам;
 • наявність меморандуму про співпрацю або листів від закладів охорони здоров’я, на користь яких здійснюватиметься проєкт;
 • кваліфікація та досвід команди проєкту;
 • наявність існуючих та формування нових партнерств;
 • спроможність до комунікації;
 • обґрунтованість і реалістичність бюджету.

У межах цієї категорії учасниками конкурсу є громадські організації, громадські спілки, зокрема і професійні спілки лікарів і медичних сестер, благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому регіоні України,  а також комунальні некомерційні підприємства — заклади охорони здоров’я будь-якого рівня.

Вітаються проєктні пропозиції, які також передбачають власний внесок організації/громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи.

Максимальна сума гранту: 200 000 гривень.

Середній розмір гранту: 125 000—150 000 гривень.

Тривалість проєкту: не більше 6 місяців.

Самозарадність вразливих груп

Мета: підтримка та розвиток самозарадності й опірності представників вразливих груп і вразливих громад в умовах поширення COVID-19 в Україні та протидія її прогнозованим соціально-економічним наслідкам.

Пріоритети:

 • мобілізація та гуртування представників вразливих груп і громад;
 • налагодження партнерств між державним і приватним сектором для формування та імплементації програм допомоги вразливим групам і громадам;
 • розвиток знань, навичок і вмінь представників вразливих груп і громад та підтримка впровадження їхніх мікроініціатив;
 • попередження та протидія соціальній стигматизації вразливих груп і громад в контексті поширення COVID-19.

Критерії оцінки та відбору проєктів: 

 • відповідність змісту проєктної пропозиції тематичним пріоритетам лоту;
 • акцент на конкретній вразливій групі чи громаді, демонстрація розуміння їхнього поточного стану та потреб;
 • потенціал проєкту щодо сталості та масштабування результатів;
 • обґрунтованість бюджету проєктної пропозиції.

Максимальна сума гранту: 200 000 гривень.

Середній розмір гранту: 120—150 тис гривень.

Повага до прав людини та доступне правосуддя

Мета:  забезпечити громадський контроль за дотриманням принципів пропорційності, законності, мінімальної необхідності та тимчасовості обмежень прав людини й основоположних свобод в умовах боротьби та подолання наслідків епідемії.

Пріоритети:

 • моніторинг та оцінка застосування заходів поліцейського примусу в умовах карантинних обмежень, допомога органам правопорядку у розробці та впровадженні належних політик та алгоритмів дій;
 • захист права на приватність в умовах протидії поширенню COVID-19;
 • розробка та впровадження технологічних рішень, що спрощують доступ до правової інформації, правових консультацій, механізмів захисту прав людини;
 • аналіз витрат бюджетних коштів інституцій сектору юстиції та правопорядку на діяльність в умовах  карантину та подолання його наслідків.

Критерії оцінки та відбору проєктів: 

 • відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам лоту;
 • кваліфікація та досвід команди проєкту;
 • здатність проєкту до масштабування, наявність існуючих та формування нових партнерств для продовження/розширення діяльності;
 • спроможність до комунікації задля інформування цільових аудиторій про надання підтримки,  узагальнення результатів проєкту та набутого досвіду;
 • обґрунтованість бюджету заявки.

Максимальна сума гранту: 250 000 грн
Середній розмір гранту: 120 -150 тис грн.

Тривалість проєкту: не може перевищувати 6 місяців.

Інформування та просвітництво

Мета: cприяти поширенню достовірної, науково обгрунтованої інформації, пов’язаної з протидією COVID-19

Пріоритети:  

 • поширення науково обґрунтованої, достовірної інформації про перебіг пандемії, інформування про її наслідки;
 • протидія дезінформації навколо пандемії коронавірусу.

Критерії оцінки та відбору проєктів:  

 • відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам конкурсу “Людяність і взаємодопомога”;
 • досвід виробництва якісного медіа-контенту в організації/виконавців проєкту;
 • чіткість визначення цільової аудиторії, реалістична оцінка її розміру;
 • можливість масштабування інформаційної кампанії, зокрема завдяки наявним партнерам і залученню нових;
 • обгрунтованість бюджету заявки.

Максимальна сума гранту: 250 000 гривень

Середній розмір гранту: 120—150 000 гривень.

Подолання соціально-економічних наслідків пандемії 

Мета: допомога  у подоланні соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19 в Україні для соціальних підприємств і вразливих груп людей.

Пріоритети:

 • захист працівників від порушень трудових прав;
 • підтримка соціальних підприємств у адаптації їхніх бізнес-моделей до нових економічних реалій;
 • посилення вмінь і навичок громадян щодо фінансової грамотності, управління бюджетом домогосподарства та особистими фінансами.

Критерії оцінки та відбору проєктів: 

 • відповідність змісту проєкту тематичним пріоритетам конкурсу, зокрема обгрунтування зв’язку проблеми із наслідками пандемії  в Україні;
 • чітка соціальна мета та шляхи її досягнення через підприємницьку діяльність або іншим чином;
 • здатність проєкту до зростання,  наявність існуючих та формування нових партнерств (зокрема, на рівні громади) для продовження/розширення діяльності;
 • реалістична оцінка цільової аудиторії проєкту, спроможність інформувати цільові аудиторії про надання підтримки, узагальнених результатів проєкту й набутого досвіду;
 • обґрунтованість бюджету заявки.

Вітаються заявки, які передбачають власний внесок організації громади, співфінансування та/або залучення волонтерської роботи.

Максимальна сума гранту у межах цієї категорії становитиме 250 000 гривень, середній розмір гранту — 125 000—150 000 гривень.

Тривалість проєкту: не більше 6 місяців.

Детальніше про подачу заявок і умови участі — на сторінці проєкту